slide

Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Карнобат, ул. "Москва" № 1
e-mail:
dgskarnobat@uidp-sliven.com
телефон:
055922173
факс: