Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Карнобат, ул. "Москва" № 1

e-mail : dgskarnobat@uidp-sliven.com
тел. 0887703052
факс