slide

Документи | ДГС Карнобат

Допълнителен списък на жителите на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
11.06.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
27.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Карнобат
Списъци на жители на Община Сунгурларе, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители на Община Карнобат, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г.pdf
Файл
Добавен
02.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители на Община Карнобат, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Карнобат
Списъци на жители на Община Карнобат, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Карнобат
Заявление за ползване на диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
26.03.2024 / ДГС Карнобат
Заявление за добива на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
22.03.2024 / ДГС Карнобат
УКАЗАНИЯ за заявителите - Относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти -диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)а
Файл
Добавен
22.03.2024 / ДГС Карнобат
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти- диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
22.03.2024 / ДГС Карнобат
Обявление
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на Община Сунгурларе с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-24 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на Община Карнобат с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-24 г
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Карнобат
Списък на жители на Община Карнобат за закупуване дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-2024
Файл
Добавен
11.07.2023 / ДГС Карнобат
Списъци на жителите на Община Сунгурларе с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 г
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Карнобат
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Карнобат
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Карнобат