slide

Инвентаризация разсадници | ДГС Карнобат

Есенна инвентаризация в горските разсадници - държавна собственост през 2023г, ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
13.10.2023 / ДГС Карнобат
Есенна инвентаризация в горските разсадници - държавна собственост през 2022г, ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Карнобат
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Карнобат
Инвентаризация на Държавни горски разсадници на територията на ТП Държавно горско стопанство - Карнобат
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Карнобат
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ"
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
Инвентаризация на горските разсадници в териториалния обхват на ТП ""ДГС - Карнобат ""
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Карнобат