slide

Заповеди | ДГС Карнобат

Самостоятелно извършване на дейностите по сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1906, отд. 147 в, г; 148 и.
Файл
Добавен
16.05.2019 / ДГС Карнобат
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат