slide

Планове и разчети | ДГС Карнобат

ГП2023
Файл
Добавен
21.04.2023 / ДГС Карнобат
ГП2023
Файл
Добавен
21.04.2023 / ДГС Карнобат
годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
Файл
Добавен
06.07.2022 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Карнобат за 2022 г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина 2021
Файл
Добавен
24.09.2021 / ДГС Карнобат
Променен годишен план за ползване на дървесина 2021 година
Файл
Добавен
01.09.2021 / ДГС Карнобат
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2021 Г. НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ПРЕЗ ВЕГЕТАТИВНАТА 2020/2021 ГОД. НА ТП ДГС-КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП Държавно горско стопанство гр. Карнобат
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина от ДГТ на ТП "ДГС Карнобат" през 2018 г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ" ЗА 2017 Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Карнобат