Процедура № 5488 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5488 на ДГС Карнобат от 13.08.2021 е прекратена!
ДГС Карнобат 13.08.2021 28,523.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Tърг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина обособена в Позиция № 1 от обекти/пакети № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 игл,шир 0 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 391.65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 450.65 куб.м.