Процедура № 5266 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 08.04.2021 3,696.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2106-1, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2106-1 цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57.75 куб.м. 0 куб.м. 57.75 куб.м.