Процедури

Процедура № 4922 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 04.12.2020
Втора дата
Начална цена 16,484.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обекти 2021-5 и 2021-6, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-5, 2021-6
Дървесен вид избк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 249.76 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 249.76 куб.м.