slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6725 ДГС Карнобат 05.07.2023 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,492.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6117 ДГС Карнобат 03.05.2022 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5763 ДГС Карнобат 07.12.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,707.54 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1972 ДГС Карнобат 03.04.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,407.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1463 ДГС Карнобат 20.10.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,516.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
745 ДГС Карнобат 22.02.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,063.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
165 ДГС Карнобат 12.08.2016 17.08.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,722.78 лв. без ДДС