slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
289 ДГС Карнобат 08.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
237 ДГС Карнобат 13.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,908.00 лв. без ДДС Профил на купувача