slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4988 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл,шир 2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4940 ДГС Карнобат 08.12.2020 шир 2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4928 ДГС Карнобат 09.12.2020 игл 2026 Процедури за добив на дървесина 16,585.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4863 ДГС Карнобат 09.12.2020 цр, кдб, мжд, чдб, пяс 2025 Процедури за добив на дървесина 15,392.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4850 ДГС Карнобат 16.11.2020 игл 2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4824 ДГС Карнобат 13.11.2020 игл,шир 2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4722 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир, игл 2021 Процедури за добив на дървесина 29,886.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4721 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир 2020 Процедури за добив на дървесина 6,030.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4677 ДГС Карнобат 12.10.2020 шир 2018 Процедури за добив на дървесина 27,659.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4659 ДГС Карнобат 14.09.2020 шир,игл 2017 Процедури за добив на дървесина 25,993.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4581 ДГС Карнобат 12.08.2020 шир 2015 Процедури за добив на дървесина 8,497.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4523 ДГС Карнобат 07.08.2020 шир 2013 Процедури за добив на дървесина 10,167.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4516 ДГС Карнобат 14.07.2020 игл 2011 Процедури за добив на дървесина 10,169.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4504 ДГС Карнобат 10.07.2020 шир, игл 2012 Процедури за добив на дървесина 20,788.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4503 ДГС Карнобат 10.07.2020 шир 2010 Процедури за добив на дървесина 13,362.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4466 ДГС Карнобат 18.06.2020 шир, игл 2009 Процедури за добив на дървесина 29,675.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4324 ДГС Карнобат 02.06.2020 шир 2007 Процедури за добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4316 ДГС Карнобат 13.05.2020 игл,шир 2008 Процедури за добив на дървесина 15,351.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4243 ДГС Карнобат 29.04.2020 шир 12008 Процедури за добив на дървесина 29,737.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4155 ДГС Карнобат 09.04.2020 шир,игл 2006 Процедури за добив на дървесина 20,544.82 лв. без ДДС