slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5751 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12204 Процедури за добив на дървесина 25,070.89 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5750 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12203 Процедури за добив на дървесина 33,113.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5747 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир,игл 12202 Процедури за добив на дървесина 29,258.93 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5745 ДГС Карнобат 03.12.2021 игл 12201 Процедури за добив на дървесина 21,329.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5733 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12206 Процедури за добив на дървесина 21,434.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5732 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12205 Процедури за добив на дървесина 34,623.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!
5729 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2203 ; № 2204 Процедури за добив на дървесина 59,118.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5726 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2201 ; № 2202 Процедури за добив на дървесина 62,878.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5590 ДГС Карнобат 01.10.2021 шир 2124 Процедури за добив на дървесина 16,027.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5526 ДГС Карнобат 02.09.2021 шир 2122 Процедури за добив на дървесина 11,327.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5508 ДГС Карнобат 03.08.2021 шир 12109 Процедури за добив на дървесина 18,188.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5483 ДГС Карнобат 26.07.2021 шир 12104 Процедури за добив на дървесина 24,908.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5472 ДГС Карнобат 20.07.2021 шир 12108 Процедури за добив на дървесина 20,182.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5433 ДГС Карнобат 19.07.2021 шир 2116 Процедури за добив на дървесина 23,805.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5390 ДГС Карнобат 04.06.2021 игл,шир 2115 Процедури за добив на дървесина 38,185.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5347 ДГС Карнобат 13.05.2021 шир,игл 2114 Процедури за добив на дървесина 11,381.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5333 ДГС Карнобат 12.05.2021 цр 2106-4 Процедури за добив на дървесина 3,030.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5332 ДГС Карнобат 21.05.2021 шир 2112 Процедури за добив на дървесина 23,852.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5328 ДГС Карнобат 29.04.2021 шир 2113 Процедури за добив на дървесина 24,224.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5311 ДГС Карнобат 11.05.2021 игл 2111 Процедури за добив на дървесина 11,010.26 лв. без ДДС