slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6399 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6399 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 67,275.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6396 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6396 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 62,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6395 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6395 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12304 Процедури за добив на дървесина 70,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6379 ДГС Карнобат 05.12.2022 шир 2226 Процедури за добив на дървесина 16,302.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6374 ДГС Карнобат 28.11.2022 шир 2225 Процедури за добив на дървесина 40,472.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6305 ДГС Карнобат 30.09.2022 шир 12216 Процедури за добив на дървесина 19,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6304 ДГС Карнобат 30.09.2022 игл, шир 2224 Процедури за добив на дървесина 36,690.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6276 ДГС Карнобат 08.09.2022 игл, шир 2223 Процедури за добив на дървесина 13,458.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6270 ДГС Карнобат 30.08.2022 шир 2218 Процедури за добив на дървесина 35,666.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6269 ДГС Карнобат 30.08.2022 шир, игл 2217 Процедури за добив на дървесина 45,628.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6226 ДГС Карнобат 02.08.2022 шир 2220 Процедури за добив на дървесина 14,280.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6170 ДГС Карнобат 15.06.2022 шир 2218 Процедури за добив на дървесина 27,274.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6164 ДГС Карнобат 10.06.2022 цр, бл, гбр 2219 Процедури за добив на дървесина 6,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6157 ДГС Карнобат 31.05.2022 шир 2217 Процедури за добив на дървесина 34,892.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6140 ДГС Карнобат 17.05.2022 шир 2216 Процедури за добив на дървесина 18,668.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6129 ДГС Карнобат 05.05.2022 шир 2215 Процедури за добив на дървесина 29,146.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6095 ДГС Карнобат 15.04.2022 шир 2214 Процедури за добив на дървесина 9,744.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6076 ДГС Карнобат 07.04.2022 шир, игл 2213 Процедури за добив на дървесина 16,528.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6075 ДГС Карнобат 07.04.2022 шир, игл 2209 Процедури за добив на дървесина 22,531.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6064 ДГС Карнобат 01.04.2022 12209 Процедури за добив на дървесина 18,920.00 лв. без ДДС