slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5073 ДГС Карнобат 05.02.2021 шир 2012-12, 2012-13 Процедури за продажба на дървесина 19,905.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4999 ДГС Карнобат 07.01.2021 шир 12105 Процедури за добив на дървесина 37,139.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4991 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл,шир 2105 Процедури за добив на дървесина 29,277.97 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4990 ДГС Карнобат 04.01.2021 шир 2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4989 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл 2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4988 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл,шир 2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4973 ДГС Карнобат 15.01.2021 игл, шир 2103 Продажба на стояща дървесина на корен 269,107.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4940 ДГС Карнобат 08.12.2020 шир 2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4928 ДГС Карнобат 09.12.2020 игл 2026 Процедури за добив на дървесина 16,585.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4922 ДГС Карнобат 04.12.2020 избк, гбр 2021-5, 2021-6 Процедури за продажба на дървесина 16,484.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4902 на ДГС Карнобат от 17.12.2020 е прекратена!
4902 ДГС Карнобат 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4863 ДГС Карнобат 09.12.2020 цр, кдб, мжд, чдб, пяс 2025 Процедури за добив на дървесина 15,392.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4850 ДГС Карнобат 16.11.2020 игл 2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4824 ДГС Карнобат 13.11.2020 игл,шир 2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4722 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир, игл 2021 Процедури за добив на дървесина 29,886.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4721 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир 2020 Процедури за добив на дървесина 6,030.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4677 ДГС Карнобат 12.10.2020 шир 2018 Процедури за добив на дървесина 27,659.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4659 ДГС Карнобат 14.09.2020 шир,игл 2017 Процедури за добив на дървесина 25,993.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4581 ДГС Карнобат 12.08.2020 шир 2015 Процедури за добив на дървесина 8,497.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4523 ДГС Карнобат 07.08.2020 шир 2013 Процедури за добив на дървесина 10,167.50 лв. без ДДС