slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5266 ДГС Карнобат 08.04.2021 цр 2106-1 Процедури за продажба на дървесина 3,696.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5257 ДГС Карнобат 30.03.2021 шир 12106 Процедури за добив на дървесина 29,926.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5246 ДГС Карнобат 25.03.2021 игл 2108 Процедури за добив на дървесина 13,732.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5210 на ДГС Карнобат от 26.03.2021 е прекратена!
5210 ДГС Карнобат 26.03.2021 01.04.2021 чб 2026-6 Процедури за продажба на дървесина 5,095.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5158 ДГС Карнобат 02.03.2021 игл,шир 2106 Процедури за добив на дървесина 14,541.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5157 ДГС Карнобат 02.03.2021 шир 2107 Процедури за добив на дървесина 16,312.56 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5120 ДГС Карнобат 23.02.2021 чб 2026-3 Процедури за продажба на дървесина 17,290.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5102 на ДГС Карнобат от 02.03.2021 е прекратена!
5102 ДГС Карнобат 02.03.2021 шир 12112 Процедури за добив на дървесина 9,684.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5073 ДГС Карнобат 05.02.2021 шир 2012-12, 2012-13 Процедури за продажба на дървесина 19,905.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4999 ДГС Карнобат 07.01.2021 шир 12105 Процедури за добив на дървесина 37,139.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4991 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл,шир 2105 Процедури за добив на дървесина 29,277.97 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4990 ДГС Карнобат 04.01.2021 шир 2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4989 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл 2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4988 ДГС Карнобат 04.01.2021 игл,шир 2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4973 ДГС Карнобат 15.01.2021 игл, шир 2103 Продажба на стояща дървесина на корен 269,107.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4940 ДГС Карнобат 08.12.2020 шир 2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4928 ДГС Карнобат 09.12.2020 игл 2026 Процедури за добив на дървесина 16,585.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4922 ДГС Карнобат 04.12.2020 избк, гбр 2021-5, 2021-6 Процедури за продажба на дървесина 16,484.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4902 на ДГС Карнобат от 17.12.2020 е прекратена!
4902 ДГС Карнобат 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4863 ДГС Карнобат 09.12.2020 цр, кдб, мжд, чдб, пяс 2025 Процедури за добив на дървесина 15,392.50 лв. без ДДС