slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5732 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12205 Процедури за добив на дървесина 34,623.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!
5729 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2203 ; № 2204 Процедури за добив на дървесина 59,118.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5726 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2201 ; № 2202 Процедури за добив на дървесина 62,878.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5590 ДГС Карнобат 01.10.2021 шир 2124 Процедури за добив на дървесина 16,027.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5538 ДГС Карнобат 26.08.2021 шир 2115-7 Процедури за продажба на дървесина 3,846.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5526 ДГС Карнобат 02.09.2021 шир 2122 Процедури за добив на дървесина 11,327.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5508 ДГС Карнобат 03.08.2021 шир 12109 Процедури за добив на дървесина 18,188.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5488 на ДГС Карнобат от 13.08.2021 е прекратена!
5488 ДГС Карнобат 13.08.2021 игл,шир № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 Процедури за продажба на дървесина 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5483 ДГС Карнобат 26.07.2021 шир 12104 Процедури за добив на дървесина 24,908.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5472 ДГС Карнобат 20.07.2021 шир 12108 Процедури за добив на дървесина 20,182.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5433 ДГС Карнобат 19.07.2021 шир 2116 Процедури за добив на дървесина 23,805.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5390 ДГС Карнобат 04.06.2021 игл,шир 2115 Процедури за добив на дървесина 38,185.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5347 ДГС Карнобат 13.05.2021 шир,игл 2114 Процедури за добив на дървесина 11,381.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5333 ДГС Карнобат 12.05.2021 цр 2106-4 Процедури за добив на дървесина 3,030.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5332 ДГС Карнобат 21.05.2021 шир 2112 Процедури за добив на дървесина 23,852.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5328 ДГС Карнобат 29.04.2021 шир 2113 Процедури за добив на дървесина 24,224.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5311 ДГС Карнобат 11.05.2021 игл 2111 Процедури за добив на дървесина 11,010.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5288 ДГС Карнобат 12.04.2021 игл,шир 2110 Процедури за добив на дървесина 10,209.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5266 ДГС Карнобат 08.04.2021 цр 2106-1 Процедури за продажба на дървесина 3,696.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5257 ДГС Карнобат 30.03.2021 шир 12106 Процедури за добив на дървесина 29,926.40 лв. без ДДС