slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6007 ДГС Карнобат 10.03.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6006 ДГС Карнобат 10.03.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5890 ДГС Карнобат 30.12.2021 шир 12209, 12210 Процедури за добив на дървесина 34,505.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5884 ДГС Карнобат 22.12.2021 шир 2125 Процедури за добив на дървесина 6,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5843 ДГС Карнобат 14.12.2021 игл 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 Процедури за продажба на дървесина 73,780.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5842 ДГС Карнобат 14.12.2021 игл 12201-1, 12202-1 Процедури за продажба на дървесина 74,770.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5763 ДГС Карнобат 07.12.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,707.54 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5751 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12204 Процедури за добив на дървесина 25,070.89 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5750 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12203 Процедури за добив на дървесина 33,113.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5747 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир,игл 12202 Процедури за добив на дървесина 29,258.93 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5745 ДГС Карнобат 03.12.2021 игл 12201 Процедури за добив на дървесина 21,329.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5733 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12206 Процедури за добив на дървесина 21,434.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5732 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12205 Процедури за добив на дървесина 34,623.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!
5729 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2203 ; № 2204 Процедури за добив на дървесина 59,118.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5726 ДГС Карнобат 30.11.2021 игл, шир № 2201 ; № 2202 Процедури за добив на дървесина 62,878.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5590 ДГС Карнобат 01.10.2021 шир 2124 Процедури за добив на дървесина 16,027.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5538 ДГС Карнобат 26.08.2021 шир 2115-7 Процедури за продажба на дървесина 3,846.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5526 ДГС Карнобат 02.09.2021 шир 2122 Процедури за добив на дървесина 11,327.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5508 ДГС Карнобат 03.08.2021 шир 12109 Процедури за добив на дървесина 18,188.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5488 на ДГС Карнобат от 13.08.2021 е прекратена!
5488 ДГС Карнобат 13.08.2021 игл,шир № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 Процедури за продажба на дървесина 28,523.00 лв. без ДДС