slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6075 ДГС Карнобат 07.04.2022 шир, игл 2209 Процедури за добив на дървесина 22,531.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6064 ДГС Карнобат 01.04.2022 12209 Процедури за добив на дървесина 18,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6063 ДГС Карнобат 01.04.2022 12206 Процедури за добив на дървесина 25,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6062 ДГС Карнобат 01.04.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 46,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6061 ДГС Карнобат 01.04.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 17,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6059 ДГС Карнобат 01.04.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 29,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6058 ДГС Карнобат 30.03.2022 игл, шир 2208 Процедури за добив на дървесина 13,162.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6008 ДГС Карнобат 10.03.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 7,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6007 ДГС Карнобат 10.03.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6006 ДГС Карнобат 10.03.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5890 ДГС Карнобат 30.12.2021 шир 12209, 12210 Процедури за добив на дървесина 34,505.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5884 ДГС Карнобат 22.12.2021 шир 2125 Процедури за добив на дървесина 6,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5843 ДГС Карнобат 14.12.2021 игл 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 Процедури за продажба на дървесина 73,780.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5842 ДГС Карнобат 14.12.2021 игл 12201-1, 12202-1 Процедури за продажба на дървесина 74,770.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5763 ДГС Карнобат 07.12.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,707.54 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5751 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12204 Процедури за добив на дървесина 25,070.89 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5750 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир 12203 Процедури за добив на дървесина 33,113.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5747 ДГС Карнобат 03.12.2021 шир,игл 12202 Процедури за добив на дървесина 29,258.93 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5745 ДГС Карнобат 03.12.2021 игл 12201 Процедури за добив на дървесина 21,329.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5733 ДГС Карнобат 02.12.2021 шир № 12206 Процедури за добив на дървесина 21,434.50 лв. без ДДС