Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5508 ДГС Карнобат 03.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 305 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м.
шир
12109 Процедури за добив на дървесина 18,188.80 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12109, подотдел 1260 "з", 1260 "и" Виж пълна информация
5488 ДГС Карнобат 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 391.65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 450.65 куб.м.
игл,шир
№ 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 Процедури за продажба на дървесина 28,523.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина обособена в Позиция № 1 от обекти/пакети № 2110-4, 2003-7, 2105-12, 2012-14, 2114-5, 2115-5 от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
Процедура № 5488 на ДГС Карнобат от 13.08.2021 е прекратена!
5483 ДГС Карнобат 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 444 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1112 куб.м.
шир
12104 Процедури за добив на дървесина 24,908.80 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12104, подотдел 1168 "д", 1169 "а", 1170 "а" Виж пълна информация
5472 ДГС Карнобат 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 360 куб.м. 541 куб.м. 0 куб.м. 901 куб.м.
шир
12108 Процедури за добив на дървесина 20,182.40 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12108, подотдел 1197 "б" Виж пълна информация
5433 ДГС Карнобат 19.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м. 589 куб.м. 0 куб.м. 1013 куб.м.
шир
2116 Процедури за добив на дървесина 23,805.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2116, подотдели 399"к", 400 "и", 400 "з", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5390 ДГС Карнобат 04.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м. 881 куб.м. 0 куб.м. 1563 куб.м.
игл,шир
2115 Процедури за добив на дървесина 38,185.26 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2115, подотдел 139 "ж", 139 "з", 140 "б", 140 "з", 1002 "а", 1002 "л". Виж пълна информация
5347 ДГС Карнобат 13.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м.
шир,игл
2114 Процедури за добив на дървесина 11,381.32 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2114, подотдел 141 "б", 143 "б". Виж пълна информация
5333 ДГС Карнобат 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 33.55 куб.м. 0 куб.м. 45.55 куб.м.
цр
2106-4 Процедури за добив на дървесина 3,030.30 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2106-4, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5332 ДГС Карнобат 21.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 610 куб.м. 0 куб.м. 1015 куб.м.
шир
2112 Процедури за добив на дървесина 23,852.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2112, подотдели 319 "д", 405 "а", 416 "а", "б", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5328 ДГС Карнобат 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 397 куб.м. 595 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.
шир
2113 Процедури за добив на дървесина 24,224.64 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2113, подотдел 1261 "г". Виж пълна информация
5311 ДГС Карнобат 11.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 468 куб.м.
игл
2111 Процедури за добив на дървесина 11,010.26 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2111, подотдели 331 "к", 332 "и", 332 "л" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5288 ДГС Карнобат 12.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 188 куб.м. 228 куб.м. 0 куб.м. 418 куб.м.
игл,шир
2110 Процедури за добив на дървесина 10,209.16 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2110, подотдели 59 "в", 61 "в". Виж пълна информация
5266 ДГС Карнобат 08.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57.75 куб.м. 0 куб.м. 57.75 куб.м.
цр
2106-1 Процедури за продажба на дървесина 3,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2106-1, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5257 ДГС Карнобат 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м. 802 куб.м. 0 куб.м. 1336 куб.м.
шир
12106 Процедури за добив на дървесина 29,926.40 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12106, подотдели 1195 "а", 1195 "б", 1195 "в". Виж пълна информация
5246 ДГС Карнобат 25.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 386 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.
игл
2108 Процедури за добив на дървесина 13,732.76 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2108 отд. 307 ,, д“, 340 ,, б“ Виж пълна информация
5210 ДГС Карнобат 26.03.2021 01.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.49 куб.м.
чб
2026-6 Процедури за продажба на дървесина 5,095.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от обект 2026-6, находяща се на временен склад в отд./подотд. 1183-м, 1184-г, ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
Процедура № 5210 на ДГС Карнобат от 26.03.2021 е прекратена!
5158 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 53 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 595 куб.м.
игл,шир
2106 Процедури за добив на дървесина 14,541.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2106, подотдели 147 "ж", 148 "д", 148 "л", 148 "м", 148 "н" Виж пълна информация
5157 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 668 куб.м.
шир
2107 Процедури за добив на дървесина 16,312.56 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2107 , подотдели 92 "м", 94 "ж", 94 "о", 94 "р", 94 "с", 94 "т" Виж пълна информация
5120 ДГС Карнобат 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212.48 куб.м.
чб
2026-3 Процедури за продажба на дървесина 17,290.20 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2026-3, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5102 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 166 куб.м. 13 куб.м. 417 куб.м.
шир
12112 Процедури за добив на дървесина 9,684.90 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12112, отдел 1118, подотдел "в", находящ се в ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
Процедура № 5102 на ДГС Карнобат от 02.03.2021 е прекратена!