Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6058 ДГС Карнобат 30.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 28 куб.м. 1 куб.м. 468 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
игл, шир
2208 Процедури за добив на дървесина 13,162.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2208, в отд. 353 ,,ж", "и" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
6008 ДГС Карнобат 10.03.2022 12203 Процедури за добив на дървесина 7,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12203, отд. 1149 „а” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6007 ДГС Карнобат 10.03.2022 12204 Процедури за добив на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12204, отд. 1188 „д” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
6006 ДГС Карнобат 10.03.2022 12205 Процедури за добив на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12205, отд. 1186 „ж” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022. Виж пълна информация
5890 ДГС Карнобат 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 759 куб.м. 463 куб.м. 2 куб.м. 1233 куб.м.
шир
12209, 12210 Процедури за добив на дървесина 34,505.85 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12210 с подотдел 1186"ж" и Обект № 12209 с подотдели 1169 "г", "д"., на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5884 ДГС Карнобат 22.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.
шир
2125 Процедури за добив на дървесина 6,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2125, в отд. 306,, д“, 383,, б“, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5843 ДГС Карнобат 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м.
игл
2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 Процедури за продажба на дървесина 73,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 от ДГТ Виж пълна информация
5842 ДГС Карнобат 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
337 куб.м. 366 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 703 куб.м.
игл
12201-1, 12202-1 Процедури за продажба на дървесина 74,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №12201-1 и №12202-1 от ДГТ Виж пълна информация
5763 ДГС Карнобат 07.12.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,707.54 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейностите: „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
5751 ДГС Карнобат 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 334 куб.м. 1 куб.м. 896 куб.м.
шир
12204 Процедури за добив на дървесина 25,070.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12204, подотдел 1188"д", 1187"е",1194 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5750 ДГС Карнобат 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 679 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1186 куб.м.
шир
12203 Процедури за добив на дървесина 33,113.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12203, подотдел 54 "a", 1150"г",1149 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5747 ДГС Карнобат 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
шир,игл
12202 Процедури за добив на дървесина 29,258.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12202, подотдел 1017 "ж","р"., 1190"ж", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5745 ДГС Карнобат 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 142 куб.м. 10 куб.м. 437 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м.
игл
12201 Процедури за добив на дървесина 21,329.52 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12201, подотдел 1152 "б","г"., 70"е", 71"г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!
5733 ДГС Карнобат 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 459 куб.м. 291 куб.м. 2 куб.м. 765 куб.м.
шир
№ 12206 Процедури за добив на дървесина 21,434.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12206, подотдел 1194 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5732 ДГС Карнобат 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м. 428 куб.м. 1 куб.м. 1235 куб.м.
шир
№ 12205 Процедури за добив на дървесина 34,623.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12205, подотдел 1189 "в", "д" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022 Виж пълна информация
5729 ДГС Карнобат 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 669 куб.м. 83 куб.м. 959 куб.м. 169 куб.м. 0 куб.м. 1955 куб.м.
игл, шир
№ 2203 ; № 2204 Процедури за добив на дървесина 59,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2203 и Обект 2204, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022 Виж пълна информация
Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!
5726 ДГС Карнобат 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 492 куб.м. 11 куб.м. 1073 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 2047 куб.м.
игл, шир
№ 2201 ; № 2202 Процедури за добив на дървесина 62,878.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2201 и Обект 2202, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022 Виж пълна информация
5590 ДГС Карнобат 01.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 308 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 682 куб.м.
шир
2124 Процедури за добив на дървесина 16,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2124, в отд. 123 ,, к“, 408 ,,з" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
5538 ДГС Карнобат 26.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28.80 куб.м. 28.60 куб.м. 0 куб.м. 57.40 куб.м.
шир
2115-7 Процедури за продажба на дървесина 3,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне с предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина” от обект № 2115-7, находяща се на временен склад в отд./подотдел: 140 „б”, на територията на ТП „ДГС Карнобат“, ДГТ Виж пълна информация
5526 ДГС Карнобат 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 193 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м.
шир
2122 Процедури за добив на дървесина 11,327.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2122, в отд. 104,, д“, 404 ,, в“, 405 "г", 418 "б", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация