slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3309 ДГС Карнобат 26.07.2019 игл 1924 Процедури за добив на дървесина 36,123.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3201 ДГС Карнобат 03.07.2019 шир 1922 Процедури за добив на дървесина 7,953.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3200 ДГС Карнобат 02.07.2019 шир 1921 Процедури за добив на дървесина 20,127.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3189 ДГС Карнобат 11.06.2019 шир. игл. 1920 Процедури за добив на дървесина 60,245.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3186 ДГС Карнобат 19.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3158 ДГС Карнобат 19.06.2019 избк, здб, цр, гбр 1903 Продажба на стояща дървесина на корен 18,966.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3149 ДГС Карнобат 17.06.2019 шир 11905 Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3148 ДГС Карнобат 17.06.2019 шир 11904 Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3140 ДГС Карнобат 29.05.2019 шир.,игл. 11824-7,11826-3,11902-1 Процедури за продажба на дървесина 4,236.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3138 ДГС Карнобат 22.05.2019 шир.,игл. 11911 Процедури за добив на дървесина 16,403.71 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3137 ДГС Карнобат 16.05.2019 шир 1906 Процедури за добив на дървесина 25,299.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3106 на ДГС Карнобат от 31.05.2019 е прекратена!
3106 ДГС Карнобат 31.05.2019 шир 1903 Процедури за продажба на дървесина 18,966.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3105 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3105 ДГС Карнобат 30.05.2019 шир 11905 Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3104 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3104 ДГС Карнобат 30.05.2019 шир 11904 Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3066 ДГС Карнобат 10.06.2019 Открита процедура 33,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3025 ДГС Карнобат 19.04.2019 игл, шир 11910 Процедури за добив на дървесина 1,601.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3024 ДГС Карнобат 19.04.2019 игл 1919 Процедури за добив на дървесина 2,298.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3005 ДГС Карнобат 25.04.2019 шир 1918 Процедури за добив на дървесина 15,189.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2989 ДГС Карнобат 19.04.2019 игл, шир 1916 Процедури за добив на дървесина 10,622.19 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2963 на ДГС Карнобат от 12.04.2019 е прекратена!
2963 ДГС Карнобат 12.04.2019 шир, игл 1902 Процедури за продажба на дървесина 238,740.00 лв. без ДДС