slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4722 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир, игл 2021 Процедури за добив на дървесина 29,886.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4721 ДГС Карнобат 08.10.2020 шир 2020 Процедури за добив на дървесина 6,030.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4677 ДГС Карнобат 12.10.2020 шир 2018 Процедури за добив на дървесина 27,659.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4659 ДГС Карнобат 14.09.2020 шир,игл 2017 Процедури за добив на дървесина 25,993.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4581 ДГС Карнобат 12.08.2020 шир 2015 Процедури за добив на дървесина 8,497.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4523 ДГС Карнобат 07.08.2020 шир 2013 Процедури за добив на дървесина 10,167.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4516 ДГС Карнобат 14.07.2020 игл 2011 Процедури за добив на дървесина 10,169.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4504 ДГС Карнобат 10.07.2020 шир, игл 2012 Процедури за добив на дървесина 20,788.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4503 ДГС Карнобат 10.07.2020 шир 2010 Процедури за добив на дървесина 13,362.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4466 ДГС Карнобат 18.06.2020 шир, игл 2009 Процедури за добив на дървесина 29,675.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4439 ДГС Карнобат 20.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 113,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4362 ДГС Карнобат 11.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4334 на ДГС Карнобат от 25.06.2020 е прекратена!
4334 ДГС Карнобат 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4324 ДГС Карнобат 02.06.2020 шир 2007 Процедури за добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4316 ДГС Карнобат 13.05.2020 игл,шир 2008 Процедури за добив на дървесина 15,351.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4293 ДГС Карнобат 17.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4243 ДГС Карнобат 29.04.2020 шир 12008 Процедури за добив на дървесина 29,737.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4235 ДГС Карнобат 03.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,553.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4155 ДГС Карнобат 09.04.2020 шир,игл 2006 Процедури за добив на дървесина 20,544.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4035 ДГС Карнобат 24.03.2020 шир 2004 Процедури за добив на дървесина 12,159.50 лв. без ДДС