slide

Процедури | ДГС Карнобат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6865 ДГС Карнобат 24.11.2023 шир.,игл. 2310 Процедури за добив на дървесина 28,776.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6827 ДГС Карнобат 10.10.2023 игл,шир 12312 Процедури за добив на дървесина 28,959.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6813 ДГС Карнобат 10.10.2023 шир 2309 Процедури за добив на дървесина 43,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6729 ДГС Карнобат 11.07.2023 игл, шир 2308 Процедури за добив на дървесина 66,543.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6725 ДГС Карнобат 05.07.2023 354-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,492.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6641 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2303 Процедури за добив на дървесина 63,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6640 ДГС Карнобат 04.04.2023 игл, шир 2302 Процедури за добив на дървесина 50,904.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6630 ДГС Карнобат 24.03.2023 шир,игл 2301 Процедури за добив на дървесина 70,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6618 на ДГС Карнобат от 10.03.2023 е прекратена!
6618 ДГС Карнобат 10.03.2023 шир 12309 Процедури за добив на дървесина 36,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6496 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12307 Процедури за добив на дървесина 54,930.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6495 ДГС Карнобат 06.01.2023 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 74,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6494 ДГС Карнобат 05.01.2023 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 69,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6493 ДГС Карнобат 05.01.2023 шир 12304 Процедури за добив на дървесина 78,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6403 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12308 Процедури за добив на дървесина 32,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6402 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6402 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12307 Процедури за добив на дървесина 49,430.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6399 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6399 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12306 Процедури за добив на дървесина 67,275.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6396 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6396 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12305 Процедури за добив на дървесина 62,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6395 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
6395 ДГС Карнобат 08.12.2022 шир 12304 Процедури за добив на дървесина 70,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6379 ДГС Карнобат 05.12.2022 шир 2226 Процедури за добив на дървесина 16,302.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6374 ДГС Карнобат 28.11.2022 шир 2225 Процедури за добив на дървесина 40,472.00 лв. без ДДС