Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5158 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 53 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 595 куб.м.
игл,шир
2106 Процедури за добив на дървесина 14,541.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2106, подотдели 147 "ж", 148 "д", 148 "л", 148 "м", 148 "н" Виж пълна информация
5157 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 668 куб.м.
шир
2107 Процедури за добив на дървесина 16,312.56 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2107 , подотдели 92 "м", 94 "ж", 94 "о", 94 "р", 94 "с", 94 "т" Виж пълна информация
5120 ДГС Карнобат 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212.48 куб.м.
чб
2026-3 Процедури за продажба на дървесина 17,290.20 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2026-3, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
5102 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 166 куб.м. 13 куб.м. 417 куб.м.
шир
12112 Процедури за добив на дървесина 9,684.90 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12112, отдел 1118, подотдел "в", находящ се в ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
Процедура № 5102 на ДГС Карнобат от 02.03.2021 е прекратена!
5073 ДГС Карнобат 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 249.15 куб.м. 0 куб.м. 309.15 куб.м.
шир
2012-12, 2012-13 Процедури за продажба на дървесина 19,905.60 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обекти 2012-12 и 2012-13, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
4999 ДГС Карнобат 07.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 1035 куб.м. 0 куб.м. 1658 куб.м.
шир
12105 Процедури за добив на дървесина 37,139.20 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12105 отд. 1186 з; 1194 е Виж пълна информация
4991 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 770 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1193 куб.м.
игл,шир
2105 Процедури за добив на дървесина 29,277.97 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2105 отд. 165 з;166 н; 175 в; 183 д; 184 е; 185 ц; 230 б1 Виж пълна информация
4990 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
шир
2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2102 отд. 80 ,, у“, 266 ,, а“ Виж пълна информация
4989 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1056 куб.м.
игл
2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2024 отд. 340 ,, г“, 340 ,, е“ Виж пълна информация
4988 ДГС Карнобат 04.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 246 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м.
игл,шир
2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2023 отд. 1064 ,, с“, 1189 ,, б“, 1193 ,,д" Виж пълна информация
4973 ДГС Карнобат 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
814 куб.м. 2301 куб.м. 138 куб.м. 3303 куб.м. 282 куб.м. 0 куб.м. 6838 куб.м.
игл, шир
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 269,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карнобат” Виж пълна информация
4940 ДГС Карнобат 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 210 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
шир
2102 Процедури за добив на дървесина 7,869.42 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2102 отд. 80 ,, у“, 266 ,, а“ Виж пълна информация
4928 ДГС Карнобат 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 706 куб.м.
игл
2026 Процедури за добив на дървесина 16,585.64 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., Обект № 2026, подотдели 1183 "в", 1183 "г", 1183 "м", 1184 "г", ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
4922 ДГС Карнобат 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249.76 куб.м.
избк, гбр
2021-5, 2021-6 Процедури за продажба на дървесина 16,484.16 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обекти 2021-5 и 2021-6, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
4902 ДГС Карнобат 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4902 на ДГС Карнобат от 17.12.2020 е прекратена!
4863 ДГС Карнобат 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 262 куб.м. 393 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м.
цр, кдб, мжд, чдб, пяс
2025 Процедури за добив на дървесина 15,392.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2025, подотдели 106 "б", 337 "в", 354 "б", находящи се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4850 ДГС Карнобат 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1056 куб.м.
игл
2024 Процедури за добив на дървесина 25,899.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2024 отд. 340 ,, г“, 340 ,, е“ Виж пълна информация
4824 ДГС Карнобат 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 246 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м.
игл,шир
2023 Процедури за добив на дървесина 14,362.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2023 отд. 1064 ,, с“, 1189 ,, б“, 1193 ,,д" Виж пълна информация
4722 ДГС Карнобат 08.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 25 куб.м. 1 куб.м. 517 куб.м. 626 куб.м. 0 куб.м. 1222 куб.м.
шир, игл
2021 Процедури за добив на дървесина 29,886.84 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2021, отд. 141 ,, г“, 141 ,, д“ Виж пълна информация
4721 ДГС Карнобат 08.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 161 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м.
шир
2020 Процедури за добив на дървесина 6,030.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2020, отд. 218 ,, г“ Виж пълна информация