Процедури

Процедура № 94 на ДГС Карнобат

Процедура № 94 на ДГС Карнобат от 19.07.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 19.07.2016
Втора дата 22.07.2016
Начална цена 3,360.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ИЗВОЗНИ ПЪТИЩА – ІV кат. пореден № на обект 2016-15, в обект № 1619 за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.