Процедура № 94 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 94 на ДГС Карнобат от 19.07.2016 е прекратена!
ДГС Карнобат 19.07.2016 22.07.2016 3,360.00 лв. без ДДС Открита процедура Открит конкурс
Предмет ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ИЗВОЗНИ ПЪТИЩА – ІV кат. пореден № на обект 2016-15, в обект № 1619 за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.