Процедура № 6949 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 05.02.2024 18,689.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2404- ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2404 игл 27 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 469 куб.м.