Процедура № 6948 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 05.02.2024 3,676.60 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 12404- ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12404 игл 1 куб.м. 59 куб.м. 2 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м.