Процедури

Процедура № 693 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 19.01.2017
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
Предмет ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛОНЕН КЛИМАТИК ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ТП ДГС- КАРНОБАТ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.