Процедура № 693 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 19.01.2017 5,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
Предмет ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛОНЕН КЛИМАТИК ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ТП ДГС- КАРНОБАТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.