Процедура № 6865 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 24.11.2023 28,776.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредбата след констативен протокол от РДГ Бургас за обект № 2310- ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310 шир.,игл. 0 куб.м. 69 куб.м. 1 куб.м. 487 куб.м. 315 куб.м. 0 куб.м. 872 куб.м.