Процедура № 6725 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 05.07.2023 1,492.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-двугодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат",

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
354-1 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.