Процедура № 6640 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 04.04.2023 50,904.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2302, подотдел: 64 "а", "в", "г", "д" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2023, за търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2302 игл, шир 209 куб.м. 519 куб.м. 8 куб.м. 460 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 1217 куб.м.