Процедура № 6630 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 24.03.2023 70,872.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад от ДГТ, от обект 2301, подотдели 128 о, 134г, 135 б, 146 п, 150 к, ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301 шир,игл 156 куб.м. 294 куб.м. 13 куб.м. 868 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 1734 куб.м.