Процедура № 6618 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6618 на ДГС Карнобат от 10.03.2023 е прекратена!
ДГС Карнобат 10.03.2023 36,430.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12309(подотдел 1149 "а"; 1150"г"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12309 шир 6 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 485 куб.м.