Процедура № 6493 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 05.01.2023 78,680.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12304 (подотдели 1021 "б", 'в", 1190 "е', 1175 "з"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12304 шир 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 542 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.