Процедура № 6403 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 08.12.2022 32,300.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина на временен склад от обект 12308 (подотдел 1165 "в", 1168 "в"), находящи се в ДГТ на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12308 шир 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м. 687 куб.м. 0 куб.м. 807 куб.м.