Процедура № 6402 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6402 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
ДГС Карнобат 08.12.2022 49,430.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12307(подотдел 1199 "з"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12307 шир 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 642 куб.м.