Процедура № 6399 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6399 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
ДГС Карнобат 08.12.2022 67,275.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12306 (подотдели 1285 "а", 'б", 1020 "з', 1310 "н","о'), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12306 шир 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 585 куб.м. 0 куб.м. 873 куб.м.