Процедура № 6399 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 08.12.2022 67,275.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12306 (подотдели 1285 "а", 'б", 1020 "з', 1310 "н","о'), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12306 шир 21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 585 куб.м. 0 куб.м. 873 куб.м.