Процедура № 6396 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6396 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
ДГС Карнобат 08.12.2022 62,675.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12305 (подотдели 1197 "а", 1183 "п", 1200 "г', 1181 "г"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12305 шир 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 813 куб.м.