Процедура № 6395 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6395 на ДГС Карнобат от 08.12.2022 е прекратена!
ДГС Карнобат 08.12.2022 70,680.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12304 (подотдели 1021 "б", 'в", 1190 "е', 1175 "з"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12304 шир 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 356 куб.м. 542 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.