Процедура № 6379 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 05.12.2022 16,302.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обект 2226, подотдели 306 "к", 321 "г", 404 "б", находящи се в ОГТ, ТП ДГС Карнобат, ЛФ 2022.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2226 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 269 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 429 куб.м.