Процедура № 6374 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 28.11.2022 40,472.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едмо с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 2225 (подотдели 100 "л", 'м"), ЛФ 2022.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2225 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.