Процедура № 6276 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 08.09.2022 13,458.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223 с подотдел 234 "г" , 234 "д",, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2223 игл, шир 1 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 251 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 395 куб.м.