Процедура № 6270 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.08.2022 35,666.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2218, в отд. 373 ,,а", "в", "з", "и", 378 "е", 379 "в", "г", 381 "м", 383 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2218 шир 0 куб.м. 90 куб.м. 1 куб.м. 574 куб.м. 384 куб.м. 0 куб.м. 1049 куб.м.