Процедури

Процедура № 6226 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.08.2022
Втора дата
Начална цена 14,280.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2220, в отд. 378 "в", 397 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2220
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 217 куб.м.
За огрев 144 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 408 куб.м.