Процедура № 6226 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 02.08.2022 14,280.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2220, в отд. 378 "в", 397 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2220 шир 0 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 217 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 408 куб.м.