Процедура № 6164 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 10.06.2022 6,160.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект 2219, отд./подотдел: 80-г, 99-п, 100-н, находящи се в ДГТ на територията на ТП"ДГС Карнобат", ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2219 цр, бл, гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.