Процедури

Процедура № 6164 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 10.06.2022
Втора дата
Начална цена 6,160.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект 2219, отд./подотдел: 80-г, 99-п, 100-н, находящи се в ДГТ на територията на ТП"ДГС Карнобат", ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2219
Дървесен вид цр, бл, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 132 куб.м.
За огрев 88 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 220 куб.м.