Процедури

Процедура № 6140 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 17.05.2022
Втора дата
Начална цена 18,668.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2216, в отд. 316 ,,г", 319 "а", "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2216
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 441 куб.м.
За огрев 277 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 718 куб.м.