Процедури

Процедура № 6129 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Начална цена 29,146.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2215, в отд. 308 ,,б", 309 "в" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2215
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 700 куб.м.
За огрев 421 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1121 куб.м.