Процедура № 6129 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 05.05.2022 29,146.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2215, в отд. 308 ,,б", 309 "в" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2215 шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 421 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.