Процедура № 6095 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 15.04.2022 9,744.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2214 с подотдел 128 "в" , 128 "д",, 139 "з", 140 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2214 шир 0 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 204 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 348 куб.м.