Процедури

Процедура № 6095 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 15.04.2022
Втора дата
Начална цена 9,744.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2214 с подотдел 128 "в" , 128 "д",, 139 "з", 140 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2214
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 204 куб.м.
За огрев 135 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 348 куб.м.