Процедури

Процедура № 6076 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 07.04.2022
Втора дата
Начална цена 16,528.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2213 с подотдел 234"г" , 234 "д",, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2213
Дървесен вид шир, игл
Едра 1 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 371 куб.м.
За огрев 180 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 582 куб.м.