Процедури

Процедура № 6075 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 07.04.2022
Втора дата
Начална цена 22,531.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2209 с подотдел 51"е" , 52 "а", 54"и" , на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2209
Дървесен вид шир, игл
Едра 7 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 466 куб.м.
За огрев 229 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 788 куб.м.