Процедура № 6075 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 07.04.2022 22,531.35 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2209 с подотдел 51"е" , 52 "а", 54"и" , на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209 шир, игл 7 куб.м. 82 куб.м. 4 куб.м. 466 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 788 куб.м.