Процедури

Процедура № 6058 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.03.2022
Втора дата
Начална цена 13,162.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2208, в отд. 353 ,,ж", "и" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2208
Дървесен вид игл, шир
Едра 17 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 468 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 516 куб.м.