Процедура № 6058 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.03.2022 13,162.40 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2208, в отд. 353 ,,ж", "и" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2208 игл, шир 17 куб.м. 28 куб.м. 1 куб.м. 468 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.