Процедури

Процедура № 6008 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 10.03.2022
Втора дата
Начална цена 7,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12203, отд. 1149 „а” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022.

Данни за дървесината

Обект/и № 12203
Дървесен вид
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 400 Пр. куб.м.