Процедура № 6007 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 10.03.2022 12,600.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Процедура по възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект № 12204, отд. 1188 „д” до дома (адреса) на клиента, на територията на ДГС Карнобат, ЛФ 2022.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12204 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 700 Пр. куб.м.